Usługi i Firmy 1 lipca 2017 admin No comments

Wskaźnik turbo – mierzy on ciśnienie w kolektorze.

Istnieje wiele różnych parametrów, jakie należy śledzić żeby znacznie podnieść bezpieczeństwo użytkowania silnika. Najbardziej istotne są natomiast 3: wskaźnik ciśnienie oleju, czujnik temperatury spalin, wskaźnik ciśnienie oleju.

 

Wskaźnik turbo – mierzy on ciśnienie w kolektorze, które powstaje podczas pracy turbosprężarki albo kompresora. Zbyt duże ciśnienie doładowania może wywołać wiele negatywnych konsekwencji (zubożenie mieszanki paliwowej, spalanie stukowe, niebezpieczny wzrost temperatury spalania, co ma możliwość doprowadzić do stopienia tłoków).

 

Wskaźnik temperatury spalin – wskaźnik ten wskazuje temperaturę wylotowych gazów (czyli spalin) w kolektorze wydechowym. Zbyt wysoka temperatura odzwierciedla za wysoką temperaturę jaka panuje w cylindrach, co prowadzi do stopienia tłoków. Optymalne temp. spalin to ok. 500 stopni C dla diesla i do ok. 900 stopni C dla benzynowych motorów.

 

Wskaźnik ciśnienia oleju – wskaźnik ten jest znacznie dokładniejszy aniżeli takie seryjne wskaźniki ciśnienia oleju (lampka, która świeci się na czerwono w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia oleju) – pokazuje dokładne wartości ciśnienia oleju, pozwala kontrolować je na bieżąco, by zapobiec niebezpiecznemu spadkowi ciśnienia, co może doprowadzić do groźnej awarii.

Autor: Zegar boost