Twój świat 4 grudnia 2016 admin No comments

Prawodawstwo wszystkich krajów dokładnie precyzuje sposób wyboru głowy państwa.

Prawodawstwo każdego państwa gruntownie wyznacza sposób wyboru prezydenta i premiera. W konkretnych regulacjach prawnych zdefiniowane jest kto może zostać prezydentem kraju m.in. jakie wiek musi spełniać dany kandydat, na według jakich zasad rejestracja kandydata jest dokonywana czy oczekuje się od niego zebrania wymaganej liczby podpisów, czy np dany kandydat wytypowany jest przez pełnomocników większości uczestników danej partii politycznej oraz w momencie kiedy wybory prezydenckie mają się odbywać. Na terenie RP udział w wyborach prezydenckich może wziąźć każdy obywatel, jaki nie później niż w dniu wyborów na prezydenta skończył trzydziesty piąty rok życia oraz posiada kompletną pełnię praw do wyborów. Do rejestracji kandydata na prezydenta wymagane złożenie w państwowej komisji wyborczej min. 100 tys. podpisów. Wybory na prezydenta skonkretyzowane są 4 przymiotnikami, to znaczy są wolne, równe, powszechne i bezpośrednie. Jeśli jeden kandydat wyborów prezydenckich nie uzyskał określonej ilości głosów wówczas przeprowadzana jest 2 tura wyborów. Prezydencka kadencja trwa pięć lat, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, w których głowa państwa wybierana jest co cztery lata. W Stanach Zjednoczonych całkiem inne są również przepisy zgłaszania kandydatów – wybierani są w prawyborach – a głosowanie na głowę kraju nie jest bezpośrednie. Obywatele oddają swe głosy przez elektorów.

Więcej: Wybory sejm