Twój świat 4 grudnia 2016 admin No comments

Prawodawstwo wszystkich krajów dokładnie precyzuje sposób wyboru głowy państwa.

Prawodawstwo każdego państwa gruntownie wyznacza sposób wyboru prezydenta i premiera. W konkretnych regulacjach prawnych zdefiniowane jest kto może zostać prezydentem kraju m.in. jakie wiek musi spełniać dany kandydat, na według jakich zasad rejestracja kandydata jest dokonywana czy oczekuje się od niego zebrania wymaganej liczby podpisów, czy np dany kandydat wytypowany jest przez pełnomocników większości uczestników […]