Bez kategorii 20 maja 2019 admin No comments

Znaczne powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności.

Znaczne powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za każdy czyn zabroniony przez przepisy mogący być uznany jako przestępstwo albo przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (między innymi znieważenie, zniesławienie) a także wykroczeń opisanych w ustawie Prawo prasowe. Jest to ważna zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty katalog wykroczeń i przestępstw skarbowych, za jakie odpowiedzialność potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Warto wiedzieć przy owej okazji, że prawo karne nie znajduje się tylko w kodeksie karnym a także kodeksie karno-skarbowym, albowiem karne przepisy istnieją w bardzo dużej ilości ustawach szczególnych, o jakich sporządzeniu przedsiębiorcy częstokroć nie mają świadomości. Istotną nowinką jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w jakim to spółka będzie ponosić winę za tzw. czyny własne, tj. zabronione czyny, jakich znamiona będą realizowane poprzez działanie albo zaniechanie jego organu (przykładowo rady nadzorczej, zarządu) lub umyślne działanie lub zaniechanie osoby należącej do organu (przykładowo osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, by konkretny zabroniony czyn pozostawał w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez zbiorowy podmiot działalnością. Musimy skupić szczególną uwagę na fakt, iż działanie albo zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi być celowe, co zdecydowanie rozszerza wymiar odpowiedzialności danej spółki. W obszarze przypisania odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi za własny czyn, dawca projektu przyjął założenie, że zbiorowy podmiot może wytworzyć czyn zabroniony w drodze zachowania kolektywnego. Ściśle z opisem projektu ustawy: „W takim przypadku chodzi o niewłaściwe z wymogami prawa albo głosu rozsądku zarządzanie ryzykiem, albo także brakami w zakresie branżowej staranności.

Czytaj dalej: Compliance